Informační systém eQuip


Pro koho je eQuip určen

eQUIP je určen pro poskytovatele sociálních služeb jako nástroj pro sledování účinnosti poskytovaných služeb, jejich účtování, správy agendy a řízení organizace.

Popis produktu

eQuip je softwarová aplikace určená pro řízení a vyhodnocování účinnosti sociálních služeb poskytovaných lidem s různými typy postižení. Je určena pro organizace, které tyto služby poskytují a jejím zřizovatelům. eQuip je nástrojem pro každodenní řízení organizace, umožňuje přehlednou práci s databázemi pracovníků a klientů.

Je založen na principu plánování, zaznamenávání a následného vyhodnocování odborných činností podpory, kterou klienti potřebují pro vykonávání každodenních aktivit.

Ve spojení s ekonomickými daty umožňuje eQuip zpracovávat analýzy, které umožňují vyhodnocovat efektivitu této podpory a prostředků vynaložených na tuto podporu. Kromě dat mapujících celkovou činnost organizace eQuip poskytuje i přehled podpory poskytnuté jednotlivým klientům a umožňuje tak plánovat a vyhodnocovat jim poskytnutou podporu.

Prezentační video systému eQuipPožadavky na provoz

eQUIP je internetová aplikace, data jsou zpracovávána na vzdáleném serveru, tudíž pro uživatele nejsou kladené žádné výjimečné požadavky na hardwarové vybavení.

Potřebujete počítač, na kterém funguje internetový prohlížeč. Konkrétně doporučujeme Firefox nebo Internet Explorer, minimální rozlišení 1024x768 px a pevné internetové připojení, nebo mobilní připojení, přičemž nejpomalejší varianty mobilního připojení nejsou pro práci s programem příliš vhodné.

Obchodní model

Jedná se o poskytování internetové služby, která je většinou sjednávána na období jednoho roku. Cena se odvíjí od počtu klientů organizace (50 Kč na klienta měsíčně), nebo z rozpočtu organizace, tam kde je složité stanovit počet klientů. Celková částka při použití všech modulů by neměla přesáhnout 0,3% ročního rozpočtu organizace.

Vybrané reference

Podpora

Případné dotazy a nejasnosti jsme schopni konzultovat pomocí Skypu, nebo telefonicky (viz Menu - Kontakty).